Mednarodni dan medicinskih sester, 12.5.2023

12. maja 2023

Ob praznovanju svetovnega dneva medicinskih sester 2023, želimo izraziti hvaležnost in spoštovanje vsem medicinskim sestram, ki se trudijo zagotavljati, da pacienti prejmejo najboljšo možno oskrbo.

Tags: 

Mednarodni dan medicinskih sester je posebna priložnost, ki jo praznujemo vsako leto 12. maja, da počastimo trdo delo in predanost medicinskih sester po vsem svetu. Na ta dan se jim poklonimo, saj se nenehno trudijo zagotavljati kakovostne zdravstvene storitve pacientom.

Mednarodni dan medicinskih sester

Ob praznovanju svetovnega dneva medicinskih sester 2023, želimo izraziti hvaležnost in spoštovanje vsem medicinskim sestram, ki se trudijo zagotavljati, da pacienti prejmejo najboljšo možno oskrbo.

Vloga medicinskih sester v zdravstvu je velika. So hrbtenica vsakega zdravstvenega sistema, ki zagotavlja oskrbo in podporo pacientom. Od deljenja zdravil in spremljanja vitalnih funkcij, do nudenja čustvene podpore in tolažbe, medicinske sestre igrajo ključno vlogo v procesu zdravljenja.

Sorazmerje med medicinska sestra-pacienti

Pacienti imajo boljši izid zdravljenja v bolnišnicah, kjer je delo medicinskih sester bolje in ustrezno razporejeno.

Kolikšno število pacientov naj ena sestra obravnava, je v zdravstveni industriji predmet razprave že vrsto let. Gre za ključni vidik pacientove oskrbe, saj določa koliko pozornosti in oskrbe prejme vsak pacient. Študije so pokazale, da večje število sester za oskrbo pacientov,  lahko privede do zmanjšanja smrtnosti pacientov.

Ko medicinske sestre prevzamejo preveč pacientov, ne morejo zagotavljati potrebne pozornosti in oskrbe vsakemu posameznemu pacientu. To lahko privede do napak pri dajanju zdravil, zamude pri zdravljenju in celo do zanemarjanja pacientov.
Ko imajo medicinske sestre obvladljivo delovno obremenitev, lahko vsakemu pacientu posvetijo več časa, natančno spremljajo njegovo stanje in zgodaj prepoznajo morebitne težave in zaplete.

Sorazmerje sestra-pacient

Raziskava, ki jo je izvedla revija “Journal of Nursing Administration” je pokazala, da imajo bolnišnice z višjim sorazmerjem med medicinsko sestro in pacientom, nižje stopnje smrtnosti med pacienti. Študija je pokazala, da se s povečevanjem števila pacientov, ki jih mora oskrbeti ena medicinska sestra, stopnja smrtnosti poveča za 7%. Zato je pomembno, da je na voljo zadostno število medicinskih sester in da zdravstvene ustanove uporabljajo sestrski klicni sistem za zagotavljanje varnosti in skrbi za paciente.

Poleg zmanjšanja stopnje smrtnosti ima pravilno sorazmerje med medicinsko sestro in pacienti še več drugih koristi. Pacientom se skrajše bivanje v bolnišnici, imajo manj zapletov in boljše celostne rezultate. Medicinske sestre doživljajo manj stresa in se izognejo izgorelosti, kar lahko privede do povečanja zadovoljstva na delovnem mestu.

V podjetju Caretronic razumemo pomembnost medicinske nege in ključno vlogo, ki jo igrajo sestrski klicni sistemi pri izboljšanju oskrbe pacientov.  Sestrski klicni sistem omogoča pacientom enostavno komunikacijo z medicinskimi sestrami in zagotavljajo, da prejmejo pravočasno pomoč, ko jo najbolj potrebujejo. Pomagajo pri optimizaciji komunikacije in zmanjšujejo čas odziva, kar lahko na koncu reši življenje.

Na ta poseben dan bi radi medicinske sestre spomnili na njihovo vrednost in vpliv njihovega dela. Njihova predanost in sočutje, ki jo prinašajo v svoj poklic, sta resnično navdihujoča, in se počutimo počaščene, da jih podpiramo s svojimi sestrskim klicnim sistemom NurseCare.

Medicinska sestra

Hvala vsem medicinskim sestram po svetu. Vaše trdo delo, žrtvovanje in zavezanost h kakovostni oskrbi so resnično cenjeni. 

Vesel mednarodni dan medicinskih sester 2023!


X

Kaj iščete?

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram