Kako optimizirati delovne procese z zdravstveno tehnologijo?

Izkoristite zdravstveno tehnologijo in zagotovite najboljšo oskrbo za svoje paciente. Preberite, kako druge bolnišnice optimizirajo svoje delovne procese in storite enako!

Tags: 
optimised hospital workflow with healthcare technology

Navkljub temu, da se zdravstvene ustanove med seboj razlikujejo; po velikosti, zaposlitveni strukturi in organizaciji delovnih procesov, si vse delijo isti cilj. Njihovo poslanstvo je zagotoviti najboljšo zdravstveno oskrbo pacientom in pri tem izkoristiti razpoložljive vire na najbolj učinkovit način — med drugim tudi s pomočjo zdravstvene tehnologije. Zmanjšati stroške in istočasno dvigniti kakovost dela se morda sliši kot Sizifovo delo, dokler ne spoznate vseh prednosti napredne zdravstvene tehnologije!

Berite dalje in preverite, kako lahko bolnišnice optimizirajo delovne procese s pomočjo zdravstvene tehnologije.

Kateri faktorji vplivajo na proces dela v bolnišnicah?

Zdravstvena panoga se pogosto sooča s pritiski po večji učinkovitosti in izboljšanju delovnih procesov. Premišljena in načrtovana organizacija pa je dandanes še toliko bolj pomembna zaradi dejavnikov, ki spreminjajo proces dela v bolnišnicah:

Učinkovita organizacija dela pomembno vpliva na kakovost zdravstvene oskrbe. Med najbolj ključne dejavnike pa zagotovo štejemo tudi način shranjevanja podatkov, dostopnost podatkov in izmenjavo informacij. Poglejmo si jih nekoliko podrobneje.

#1 Izmenjava informacij

Proces zdravljenja je odvisen od izmenjave velike količine visoko kakovostnih informacij. Zaradi velikega števila strokovnjakov in virov informacij, ki so vpeti v oskrbo enega pacienta, je lahko prenos informacij precej kompleksno opravilo. V komunikaciji lahko pride do številnih napak, ki vodijo do podvajanja ali izgube podatkov. Od podvojene dokumentacije, elektronskih naročil, telefonskih pogovorov in pozivnikov do ustnih navodil — največja težava neurejene komunikacije leži v slabšanju kakovosti informacij, pri čemer se nanašamo na to, da informacije o pacientu niso ustrezno prenesene drugim oddelkom. Povrhu tega, pa nadrejeni pogosto predajo nepopolna navodila, zaradi česar osebje ne zadosti pričakovanjem.

#2 Shranjevanje informacij

Upravljanje podatkov, zdravstvene kartoteke in anamneze so ključne za učinkovito delo. A številne zdravstvene organizacije se še vedno zanašajo na osnovno kombinacijo papirnate in elektronske dokumentacije. V primerjavi z napredno zdravstveno tehnologijo lahko tovrsten način dela še dodatno bremeni osebje ter podaljša proces sprejemanja pacientov in njihovo obravnavo. Rezultira pa celo v podvajanju ali izgubi informacij znotraj sistema.

#3 Dostopnost

Medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje v vsakdanjem vrvežu dela izgubljajo dragocen čas z iskanjem in beleženjem informacij o pacientih, s posodabljanjem informacij o poteku zdravljenja, analizo delovnih nalog in anamnezo. Še več, obremenjene so tudi s spremljanjem urnikov, izmen in morebitnih menjav osebja. Učinkovitost njihovega dela lahko zato nedvomno izboljšajo orodja, ki jim omogočajo dostop do podatkov o pacientih in osebju kadarkoli in kjerkoli znotraj zdravstvene organizacije.

#4 Diagnoza

Dostopnost do podatkov o pacientu in njegovi anamnezi ter izkušenost zdravstvenega osebja vplivata na hitrost in kakovost postavljene diagnoze. Čas, ki je namenjen obravnavi pacienta, analizi podatkov ter postavljanju diagnoze, ne bi smel trpeti zaradi učinkovitosti. Slednje lahko namreč hitro pripelje do napak in slabe zdravstvene oskrbe. K sreči nam lahko zdravstvena tehnologija ponudi dragocen uvid in pospeši odločitveni proces, zaradi česar bo proces diagnosticiranja še vedno kakovosten, a veliko hitrejši.

#5 Oskrba pacientov

Čas, ki ga pacient preživi v zdravstveni ustanovi, in število obiskov vplivata na učinkovitost delovnih procesov. Oba faktorja namreč obremenjujeta osebje in sistem za upravljanje podatkov. To breme lahko znatno zmanjšamo s preventivno zdravstveno in domačo oskrbo, ki jo omogočata zdravstvena tehnologija in z njo povezana podatkovna analiza.

Katere so ključne prednosti napredne zdravstvene tehnologije?

Tehnološke inovacije so predrugačile zdravstveno panogo — od izboljšanja odnosov med zdravniki in pacienti do zmanjšanja stroškov zdravstvene oskrbe in povečanja delovne učinkovitosti. Poglejmo si ključne prednosti in tehnološke rešitve, ki jih lahko implementirate za izboljšanje delovnih procesov.

#1 Boljši pretok informacij

Digitalizacija zdravstvene oskrbe in centralizirano upravljanje s podatki pomenita, da so vse pretekle in aktualne informacije o zdravljenju pacienta vnesene le enkrat in naenkrat. To prepreči prenos, izgubo ali slabšanje kakovosti informacij, kadar je v proces zdravljenja vključenih več zdravnikov.

Digitalizirano upravljanje informacij v zdravstvu je mogoče z inteligentnim operacijskim sistemom, kot je NurseCare. Slednji izboljšuje prenos informacij in odpravlja potrebo po ročnem izpolnjevanju evidenčnih kartotek, s čimer pospeši delovni proces in prihrani na času. NurseCare omogoča tudi načrtovanje zdravstvene oskrbe, potisna obvestila, dodelitev nalog in napredne statične analize.

#2 Zanesljiva hramba podatkov

Digitalizirana zdravstvena administracija pomeni, da so vse informacije shranjene v oblaku, ki je povezan z omrežjem zdravstvene ustanove. Elektronska hramba podatkov preprečuje podvajanje podatkov in izgubo informacij, pohitri sprejem pacientov in zagotavlja več nadzora nad delovnimi procesi in morebitnimi napakami. Z naprednimi tehnološkimi orodji, kot je IP sestrski klicni sistem, je shranjevanje podatkov enostavno, hitro in zanesljivo. In najpomembneje — daje nam več časa za reševanje življenj. 

#3 Vse informacije na dlani

Vpeljati napredno tehnologijo v zdravstveno ustanovo pomeni vgraditi elektronsko upravljanje in elektronske naprave, ki dajejo osebju dostop do informacij na vsakem koraku. Govorimo o pametnih rešitvah, kot so:

Zdravstvenemu osebju omogočajo vnos podatkov neposredno v sobi pacienta ali na hodniku. Ponujajo možnost kontaktiranja osebja ne glede na lokacijo klicatelja v zdravstveni ustanovi, s čimer omogočajo prihranek časa in energije za pomembnejše naloge.

#4 Boljša analiza podatkov

Zdravniško osebje mora pri postavljanju diagnoze upoštevati zgodovino in življenjski stil pacienta. Analiza masovnih podatkov lahko podpira ta odločitveni proces zdravnikov, pospeši proces diagnoze in pomaga identificirati paciente s ponavljajočimi se problemi. Na podlagi tega lahko zdravniško osebje oblikuje preventivni plan za bolj zdravo življenje pacientov in optimizira delovne procese, saj prepreči ponovni obisk istih pacientov.

#5 Izboljšana oskrba pacientov

Bolnišnice ne bi smele biti osredotočene zgolj in samo na reševanje obstoječih problemov. Preventivno zdravstvo in domača oskrba lahko pripomoreta k zmanjšanju števila obolelih in časa, ki ga le-ti preživijo v zdravstveni ustanovi. Uporaba naprednih zdravstvenih tehnoloških rešitev, kot so avtomatski razdelilnik tablet in pametni sistemi za domačo nego lahko poenostavijo komunikacijo med zdravniki in pacienti ter slednjim omogočajo, da nadaljujejo zdravljenje doma.

Optimizirajte delovne procese, izboljšate izid zdravstvene nege in oskrbe

Digitalizacija zdravstvene oskrbe je neizogiben del prihodnosti. Na prvi pogled se vam lahko vpeljava nove tehnologije zdi kot velik finančni zalogaj, a se ta nedvomno izplača na dolgi rok. Prihrani pri času in finančnih sredstvih, razbremeni osebje, izboljša zdravstveno oskrbo in dviguje kakovost dela. Vse našteto pa ima pozitivne dolgoročne posledice na ugled zdravstvene ustanove.


X

Kaj iščete?

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram