Slovenjgraška bolnišnica se ponaša z najnaprednejšim sestrskim klicnim sistemom na svetu – podarili smo donacijo v vrednosti 8.485,00 €

03. maja 2019

Caretronic se aktivno vključuje v slovensko družbeno okolje. V tam namen smo bolnišnici v Slovenj Gradcu podarili SmartCare klicni sistem.

Tags: 

S podporo družbenemu okolju se v podjetju Eurotronik Kranj d. o. o. aktivno vključujemo v slovensko okolje, v katerem tudi delujemo. V ta namen smo Splošni bolnišnici Slovenj Gradec kot donacijo podarili SmartCare klicni sistem – najnaprednejša oblika sestrskega klicnega sistema na svetu v vrednosti 8.485,00 €.

Oddelku za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec smo predali sestrski klicni sistem Smart Care, ki združuje napredno funkcionalnost sestrskega klicnega sistema z elektronskim beleženjem in upravljanjem zdravstvene nege v sobi pacienta, ter na ta način predstavlja orodje za bistveno izboljšavo dela medicinskih sester in njihovo razbremenitev.

Jana Makuc; dr. med., univ. dipl. biol., strokovna direktorica: »Modernizacija naše bolnišnice poteka tudi skozi postopno uvajanje primerov dobre prakse. Nove tehnologije prinašajo številne prednosti, med katerimi je največja zagotovo prihranek časa, ki bi ga lahko namenili bolj kvalitetnemu delu s pacienti.«

Anja Jehart, dipl. m. s., v. d. glavne medicinske sestre Oddelka za zdravstveno nego: »NurseCare klicni sistem je modernejši kot smo ga imeli do sedaj. Pred vsako bolniško sobo imamo nameščene displeje – monitorčke, v katere se ob klicu pacienta vpišemo z osebno kodo. Ko pri pacientu opravimo storitev, se nato odjavimo s klicnega sistema. V sestrski sobi imamo nameščeno enoto, s pomočjo katere točno vidimo, katera soba nas kliče. Z nadgradnjo bomo pridobili tudi možnost vnašanja negovalnih aktivnosti, kar nam bo v veliko pomoč pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene nege pri vsakemu posamezniku. Dolgoročni načrt je, da bomo s tem sistemom imeli vse aktivnosti v elektronski obliki, kar bo olajšalo dosedanji ročni vnos podatkov na papir. Sistem pa bo omogočal tudi tedenski/mesečni izpis aktivnosti. Prednost tovrstnega sistema bo v tem, da nam bo ostalo več časa za še kvalitetnejšo zdravstveno nego ter za čas, ki ga bomo namenili našim pacientom.«

Splošni bolnišnici Slovenj Gradec želimo, da jim bo naš napredni sestrski sistem olajšal vsakodnevna opravila, in bo tako pripomogel k hitrejši digitalizaciji delovnega procesa ter posledično tudi k še boljšemu počutju pacientov.


X

Kaj iščete?

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram