Zakaj je izboljševanje kakovosti v zdravstvu pomembno?

V zdravstvu je izboljševanje kakovosti posebej pomembno, saj lahko odloča o življenju in smrti. Preberite, kako lahko z majhnimi spremembami izboljšate kakovost storitev v vaši zdravstveni ustanovi.

Tags: 
Izboljševanje kakovosti v zdravstvu

Ne glede na to, kako dobro nek sistem deluje, vedno obstaja prostor za izboljšave. V zdravstvu je izboljševanje kakovosti posebej pomembno, saj lahko odloča o tako pomembnih stvareh, kot sta življenje in smrt. Zastareli procesi, slabo organizirano delo, nezadostna komunikacija med zdravstvenimi delavci in slabo upravljanje dokumentacije so težave, ki lahko vodijo v slab izid zdravljenja. Z odkrivanjem in odpravljanjem težav in napak se bosta izboljšali varnost pacienta in končni izid zdravljenja.

Izboljševanje kakovosti v zdravstvu je proces, ki se nikoli ne konča, in je ključnega pomena za učinkovit in uspešen proces zdravljenja. 

Berite naprej in izvedeli boste, kako lahko z majhnimi spremembami izboljšate kakovost storitev v vaši zdravstveni ustanovi. 

Kaj je izboljševanje kakovosti v zdravstvu?

Za izboljševanje kakovosti v zdravstvu ne obstaja ena sama definicija, saj gre za obsežen proces, ki vključuje številne akterje in korake v zdravstveni oskrbi.  Izboljševanje kakovosti je neposredno povezano s stopnjo zadovoljstva pacientov, učinkovitostjo in končnim izidom zdravljenja pacientov. 

Pomembno se je zavedati, da je izboljševanje kakovosti v zdravstvu sistematični proces, ki vključuje specifična orodja in tehnike za izboljševanje procesov in rezultatov določenega zdravstvenega sistema. Cilj je zagotavljanje varne, učinkovite, pravočasne, uspešne in enakopravne zdravstvene nege, ki je osredotočena na pacienta. In kar je najpomembnejše – izboljševanje kakovosti v zdravstvu vodi v boljše delovanje zdravstvene oskrbe, kar dobrinese k pozitivnim izidom za paciente.

6 standardov za razvoj kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev

Standardi morajo biti merljiv vidik kakovosti zdravstvenega varstva. Zdravstveno varstvo je zapleten proces, ki vključuje več akterjev in številne korake za zagotavljanje najboljše možne oskrbe pacienta. Ker je med zdravstvenimi ustanovami po vsem svetu veliko razlik, je težko najti eno samo formulo, ki bi določala standarde za izpolnjevanje kakovostne zdravstvene oskrbe. Enega od najpogosteje uporabljenih standardnih meritev je pripravil Inštitut za medicino (IOM) in vključuje naslednjih šest standardov kakovosti zdravstvenega varstva:

Načela izboljševanja kakovosti v zdravstvu

Pred začetkom procesa izboljševanja kakovosti je pomembno razumeti temeljna načela, ki so skupna večini pristopov in metod v zdravstvu. Oglejmo si nekaj najpomembnejših in najpogosteje obravnavanih načel izboljševanja kakovosti.

#1 Razbremenitev osebja

Preden začnete izvajati izboljšave kakovosti, poiščite težave, ki zmanjšujejo kakovost in učinkovitost vaših zdravstvenih storitev. Po opredeljeni težavi sledi poglobljena analiza, s katero ugotovite njen izvor in opredelite ukrepe za izboljšave. Za uspešno analizo potrebujete veliko število razpoložljivih podatkov, od zdravstvene dokumentacije v papirni in digitalni obliki do pogovorov z bolnišničnim osebjem in pacienti.

#2 Osredotočite se na pacienta, v pomoč naj vam bo napredna tehnologija

Eden najpomembnejših vidikov izboljševanja kakovosti je upoštevanje potreb bolnika. Vključenost pacientov v zdravstveni proces lahko izboljšate tako, da optimizirate komunikacijske sisteme in na ta način pacientom zagotovite stalen dostop do podpore zdravstvenega osebja. 

V digitalni dobi obstajajo napredni načini za zbiranje, uporabo in prenos informacij s področja zdravstvene oskrbe. Nursecare, eden najnaprednejših sestrskih klicnih sistemov na svetu, ponuja tehnološko napredne rešitve, ki razbremenijo zdravstveno osebje in izboljšajo komunikacijske tokove med zaposlenimi. S pomočjo Nursecare sistema bodo vaši pacienti sproščeni in umirjeni, saj se bodo zavedali, da je učinkovita pomoč pri roki v vsakem trenutku.

#3 Bodite dosledni pri zbiranju informacij

Merjenje in zbiranje informacij sta bistvena elementa vsakega procesa izboljšanja učinkovitosti ali kakovosti v zdravstvu. Podatki nam pomagajo pri analizi trenutnega stanja, odkrivanju morebitnih težav in iskanju prostora za izboljšave. Z njihovim doslednim zbiranjem boste tudi lažje sledili spremembam in spremljali napredek v procesu izboljševanja kakovosti.

#4 Povečajte zanesljivost sistemov

Napake v zdravstvu lahko privedejo do napačnih odločitev v procesu zdravljenja, kar lahko negativno vpliva na izid zdravljenja. Z izboljšanjem zanesljivosti sistemov boste zmanjšali število napak v zdravstvenih postopkih, kot so podvajanje in izguba podatkov, zamuda pri zdravljenju in neustrezno spremljanje zdravljenja .

Kako lahko nadgradnja obstoječega sestrskega klicnega sistema pripomore k izboljšanju kakovosti zdravstvene oskrbe?

Tehnološke inovacije so temeljni del prihodnosti zdravstvenega varstva in zdravstvene nege. Z vpeljavo naprednih tehnoloških rešitev lahko izboljšate proces zbiranja in obdelave zdravstvenih podatkov, optimizirate potek dela in komunikacijo, zmanjšate število napak ter razbremenite in opolnomočite svoje osebje.

V nadaljevanju si preberite, kako lahko z implementacijo sestrskega klicnega sistema Nursecare izboljšate kakovost zdravstvene oskrbe v vaši ustanovi.

Prvi korak lahko naredite že danes

Izboljševanje kakovosti v zdravstvu je neprekinjen proces, ki je prisoten v vseh korakih zdravstvene nege. Gotovo se zavedate, kako močno so vsi koraki zdravstvene nege med seboj povezani. Ko vpeljete izboljšavo v eno področje, se bo to izrazilo tudi na vseh ostalih. Če vzamemo za primer izboljšanje kakovosti komunaikacije — posledica je manj napak in razbremenjeno zdravstveno osebje, kar vodi v bolj kakovostno oskrbo pacientov, večje zadovoljstvo in boljše končne rezultate zdravljenja.

Na področju zdravstvene nege je prostora za izboljšave veliko. Danes lahko naredite prvi korak in vnesete pozitivne spremembe v vašo zdravstveno ustanovo. V pomoč naj vam bodo napredne tehnologije, ki bodo vaš najboljši zaveznik na poti do še bolj kakovostne ponudbe zdravstvenih storitev.


X

Kaj iščete?

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram